Špuntovy stránky o všem

Všechny Vás tady vítám, doufám že se Vám tu bude líbit.

Zdravé věci

Colinfant newborn

Příbalový leták
PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO LÉKAŘE    

COLINFANT NEWBORN kmen Escherichia coli lyofilizát pro p.o. suspenzi

SLOŽENÍ
1 ml - jedna dávka obsahuje:
ÚČINNÁ LÁTKA: Escherichia coli 083 : K24 : H31 lyophilisatum min. 0,8 x 109
POMOCNÉ LÁTKY: Natrii hydrogenphosphas 14,4 mg, Kalii hydrogenphosphas 3,0 mg, Natrii chloridum 0,5 mg, Amonii chloridum 1,0 mg, Saccharosum 100,0 mg, Lac. desdipatum siccatum 150 mg, Aqua pro injectione 1,0 ml

INDIKAČNÍ SKUPINA
Imunopreparát (Probiotikum)

CHARAKTERISTIKA
Kmen Escherichia coli obsažený v přípravku je představitelem skupiny bakterií, které jsou součástí normální střevní mikroflóry. Velmi dobře osidluje střevní trakt a jeho dlouhodobá přítomnost ve střevě výrazně stimuluje tvorbu specifických a nespecifických protilátek a to jak místní, ve střevě a ve slinách, tak celkovou v oběhu krevním. Má příznivý vliv na složení střevní mikroflóry, vytlačuje enteropatogenní kmeny a u pacientů se střevními onemocněními napomáhá k úpravě střevní flory. Příznivě působí též u nosičů enteropatogenních kmenů. Použití kmene a příprava vakcíny byly patentovány v roce 1989 pod číslem 2645722.

INDIKACE COLINFANT NEWBORN
Je určen pro novorozence a kojence do 1 roku věku a pro nedonošené děti, zvláště nekojené, k prevenci a léčbě nemocničních nákaz, gastrointestinálních onemocnění různé etiologie, poruch složení střevní mikroflóry např. po léčbě antibiotiky a u nosičů enteropatogenních kmenů.

KONTRAINDIKACE
Kontraindikace nejsou známy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY První den podávání přípravku se mohou v ojedinělých případech vyskytnout častější řídké stolice. Jiné nežádoucí účinky nejsou známy. Při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí je doporučena zvýšena pozornost lékaře.

INTERAKCE
Kmen Escherichia coli obsažený ve vakcíně je citlivý na běžná antibiotika a je tudíž bezúčelné jej podávat současně s antibiotiky.

DÁVKOVÁNÍ A ZPUSOB POUŽITÍ
Přípravek se podává perorálně 1x denně před jídlem, 3x týdně, po dobu 4 týdnů. Obsah jedné lahvičky se rozpustí přidáním 1 ml sterilní destilované vody injekční stříkačkou, přičemž se zátka lahvičky po odstranění folie propíchne jehlou. U novorozenců a nedonošených dětí se přípravek aplikuje stříkačkou bez injekční jehly přímo na kořen jazyka tak, aby jej dítě nevyplivlo a dá se zapít čajem. Je-li nedonošené dítě krmené parenterálně, je aplikace prováděna žaludeční sondou. U dětí od 1 týdne do 1 roku věku se obsah stříkačky přenese do 5 - 10 ml čaje a dá se dítěti vypít.

UPOZORNĚNÍ
U pacientů s imunodeficiencí je doporučena zvýšená pozornost lékaře při aplikaci preparátu. Před a po podávání přípravku se má provést bakteriologické vyšetření stolice pro kontrolu uchycení kmene E. coli.

PŘEDÁVKOVÁNÍ
Není popsáno, pokud by k němu došlo, mohly by následovat 1 - 2 dny častější řídké stolice a poté spontánní úprava.

VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

UCHOVÁVÁNÍ
Přípravek uchovejte v temnu a suchu při teplotě +2 až +8°C.

DOBA POUŽITELNOSTI
12 měsíců

BALENÍ
1 x 12 lahviček

Žádné komentáře
 
Stránky jsem začala tvořit v srpnu 2007