Špuntovy stránky o všem

Všechny Vás tady vítám, doufám že se Vám tu bude líbit.

Zdravé věci

Colinfant newborn

Indikace
indikace                                                                               
 


Pro novorozence, kojence, nedonošené a nekojené děti do 1 roku věku.
K prevenci gastrointestinálních onemocnění různé etiologie.
K prevenci a nápravě poruch střevní mikroflóry např. po léčbě antibiotiky a u nosičů enteropatogenních kmenů.
K prevenci nemocničních nákaz.

Po fysiologickém porodu dochází za 3-24 hodin k osídlení střevního traktu, první se objevují aerobní, event. fakultativně anaerobní kmeny, t.j. hlavně kmeny E.coli, které bývají identické s kmeny matky, zvláště je-li dítě matkou ošetřováno.
U kojených dětí postupně za 4-7 dnů převládne bifidová flóra, pro kterou aerobní kmeny vytvořily vhodné prostředí spotřebou kyslíku. Sekreční IgA kolostra a mléka přitom brání kontaktu a adhesi patogenních mikrobů na střevní sliznici, které předcházejí infekci. Spektrum protilátek v mléce matky je zrcadlovým obrazem antigenů v jejím střevě, pokud má dítě tytéž kmeny jako matka, poskytují mu tyto protilátky potřebnou ochranu.
U nekojených dětí je střevní flora pestřejší, objevují se různé druhy enterobakterií, četnější kmeny E.coli a bifidové flory ubývá. Po porodu císařským řezem jsou novorozenci osídleni spíše nemocničními kmeny než kmeny matky.
Podstatné změny střevní flory vznikají při hospitalizaci. Přerůstají enterobakterie a osídlování bifidovou florou se opožďuje.

U nedonošených dětí je často situace komplikovaná aplikací antibiotik, která naruší složení střevní mikroflóry a v některých případech působí depresivně na rozvoj imunitních funkcí. Vznikají rezistentní nemocniční kmeny a organismus těchto dětí je navíc vnímavý proti infekcím vyvolaným mikroby na které v pozdějším věku již nereaguje. Nedonošené děti většinou nebývají kojené a chybí jim ochranný vliv sekrečního IgA. Dlouhodobá hospitalizace zvyšuje též riziko infekce.

Gastrointestinální a jiné nosokomiální infekce u nejmenších dětí představují závažný zdravotnický problém. Nahrazení přirozeného, leč náhodného osídlení trávícího ústrojí cíleným, perorálním osídlením nepatogenním kmenem E. coli s výhodnými vlastnostmi přestavuje jednu z účinných možností, jak zabránit některým infekcím zvláště u rizikových a nekojených dětí. Pro tyto, ale i další děti, zejména umístěné v kojeneckých ústavech je podávání vakcíny COLINFANT NEWBORN velmi účelné.

Poruchy složení střevní flóry projevující se průjmy, případně obstipací, jsou u dětí v ambulantní péči velmi častou indikací pro COLINFANT NEWBORN. Jeho aplikaci lze také doporučit po podávání antibiotik a u nosičů enteropatogenních kmenů.

Žádné komentáře
 
Stránky jsem začala tvořit v srpnu 2007